Btx Enjeksiyonları

 

Özellikle son 20 yılda botulinum toksini (btx) ile ilgili çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Tıpta en çok, hareket bozuklukları ve spastisitenin tedavisinde kullanılmaktadır. Son yıllarda ağrı tedavisinde de kullanılmaya başlanmış ve başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Btx, sinir ve kas birleşme yerinde, kasların sinir iletimlerini geçici olarak devre dışı bırakır. Bu sayede kaslarda uzun süreli felç durumu oluşur. Bu etki aynı zamanda ağrının azaltılmasında da etkili bulunmuştur.

Btx enjeksiyonları kliniğimizde aşağıdaki rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır:

  • Migren
  • Gerilim tipi baş ağrıları
  • Fibromiyalji
  • Tetik Nokta Hastalığı
  • Spastik kaslarda
  • Fokal el distonisi

Btx enjeksiyonu kaslara yapıldığından; başarı şansını arttırmak için EMG eşliğinde uygulanması önerilmektedir.

Btx enjeksiyonu, gebelerde, emzirenlerde ve myasteni hastalığı olanlarda uygulanmaz.

İstanbul ‘daki en geniş kapsama sahip ağrı tedavi merkezimizde btx tedavisini migren ve diğer ağrı tedavilerinde başarıyla uygulamaktayız.

Uzm Dr Ahmet Sümen