Eklem Ultrasonu

Kas iskelet sistemi ve romatolojik problemlerin tanısında günümüz çağdaş tıbbının bir gereği olarak ultrason, çağdaş tıp uzmanları tarafından kullanılmaya başlanmıştır.
Halen kas ve iskelet sistemini ilgilendiren rahatsızlıkların tanısında MR (Manyetik rezonans görüntüleme), şüphesiz en etkili tanı koyma yöntemidir. Fakat MR ‘ın bazı kısıtlılıklarından dolayı her hasta bundan faydalanamamaktadır. Özellikle kapalı alan fobisi olan kişiler, vücudunda metal parça olanlar, kalp pili kullanan hastalar MR’ a girememektedirler. Az da olsa MR ile bazı patolojiler gözden kaçabilmektedir. Maliyet açısından MR ‘ın biraz pahalı olması, her yerde bulunmaması, sonuçlarının hemen alınamaması gibi nedenlerden dolayı, özellikle kas iskelet sistemi hastalıklarının tanısında ultrasonografinin önemi giderek artmaktadır.

Ultrasonun Avantajları Nelerdir?

Ultrasonografinin en büyük avantajı, hastanın poliklinikte muayenesi sırasında tanı konulabilmesidir. ‘Tek basamakta tedavi’ diye adlandırılan bu yöntem de hasta, ilk defa girdiği doktor muayenesinden muayene , teşhis ve tedavisini olup çıkabilmektedir. Tedavisini de diyoruz çünkü, ultrason sayesinde hastalığı teşhis ettikten sonra, aynı anda yine ultrason eşliğinde iğne tedavisini de yapabilmekteyiz.

Ultrasonografinin MR’ dan üstün olan en önemli avantajlarından biri de dinamik görüntülemeye izin vermesidir. Örneğin omuz ultrasonu yaparken kolun farklı pozisyonlarından farklı görüntüler elde edebilmekteyiz. Görüntülemenin klinisyen doktor tarafından canlı olarak yapılması önemli bir avantajdır.