Eklem Enjeksiyonları

 

Eklem Enjeksiyonları

Enjeksiyonların neredeyse tümünü ultrason ve skopi dediğimiz özel bir röntgen cihazı ile görüntüleme eşliğinde yapıyoruz. Bu şekilde iğnenin doğru noktada olmasını garanti ediyoruz. Araştırmalar ultrason ve skopi eşliğinde yapılan enjeksiyonların daha başarılı olduğunu göstermektedir.

Eklem, kas, tendon, sinir ve diğer enjeksiyonların amacı:
a) bazı durumlarda tek başına tedavi aracı olması
b) toplam tedavi süresinin kısaltılması
c) ağrının hızlı geçirilmesi ve egzersize erken başlanması
d) ödem ve enflamasyonun hızlı geçirilmesi ve egzersize erken başlanmsı

Yaptığımız enjeksiyonlar

a) eklem içi (omuz, akromiyoklaviküler, sternoklaviküler, dirsek, el bileği, el parmak eklemleri, sakroiliak, kalça, diz, ayak bileği, ayak parmak eklemleri)
b) omurga (epidural, transforaminal, faset median dal blokajı, sakrokoksigeal)
c) tetik nokta ve paravertebral ve diğer yumuşak doku (örn. piriformis, torakolomber bileşke, tetik parmak)
d) sinir (supraskapüler, aksiller, müskülokütanöz, posterior ve anterior interosseöz, median, ulnar, lateral femoral kütaneöz, siyatik, tibial)
e) Btx
f) eklem içi, ganglion ve diğer eklem kistleri, bursa sıvı aspirasyonu

Uzm Dr Ahmet SÜMEN