Kuyruk Sokumu Ağrısı

Kuyruk sokumu ağrısı tıpta ‘koksigodini’ olarak isimlendirilmiştir. Kuyruk sokumu bölgesindeki birtakım travmalar sonucunda bu bölgede meydana gelen kronik ağrılı duruma denilmektedir. Poponun üzerine düşme, kuyruk sokumunu biryere çarpma, uzun süre oturma gibi travmatik durumlar,kuyruk sokumunda ağrı oluşmasına sebebiyet vermektedir. Anatomik yapılarından dolayı kadınlarda daha sık görülmektedir. Özellikle gebelik ve gebelik sonrası dönemde görülme sıklığı artış gösterir.

Belirtileri, özellikle oturmakla şiddetlenen kuyruk sokumu bölgesinde ağrı, anal bölgede şişlik ve ağrı hissidir. Teşhis için dikkatli bir muayene ve röntgen filmi çekilmesi gerekli ve yeterlidir. Muayenede, olası diğer rahatsızlıklar açısından değerlendirme de gerekebilir. Örneğin kıl dönmesi gibi enfeksiyöz durumlardan ayırmak önemlidir. Röntgen filmlerinde bazı hastalarda kuyruk sokumu kemiğinde eğrilme görülmektedir. Ancak hastaların en az yarısında röntgen filmlerinde herhangi bir bozukluk görülmez.

1- Ağrı Tedavi Yöntemleri – Radyofrekans Sinir Yakma Tedavisi ( RFNA )

Kuyruk sokumu ağrısına yönelik yapılacak en etkili tedavi o bölgenin sinirlerine yönelik yapılan sinir blokaj yöntemidir.

‘Ganglion İmpar Blokajı ‘ denilen bu yöntem özel bir röntgen cihazı eşliğinde iğnenin girdiği yer görüntülenerek yapılır. Uzun süreli ağrı tedavisi sağlamaktadır. İlaç olarak kortizon ve lokal anestezik ilaç karışımı verilebilmektedir. Enjeksiyon öncesi ultrason kontrolü faydalıdır. Enjeksiyon ultrason görüntüleme eşliğinde de yapılabilir. Ancak ultrason kemik altını iyi göstermediği için tek başına yeterli değildir. Biz kliniğimizde önce ultrason ile değerlendirme yaparak, tedaviye engel bir durum ( kist, enfeksiyon, iğne giriş yerinde abse vb…) olup olmadığını kontrol ediyoruz. Sonrasında ise skopi cihazı eşliğinde kemik altına ilerleyip, sinir ağına ilaç ve radyofrekans uygulaması yapıyoruz.

Son yıllarda radyofrekans ( sinir yakma ) ve kriyonöroliz ( sinir dondurma ) tedavileri de başarıyla uygulanmaktadır.

2- Yüzeysel enjeksiyonlar

Herhangi bir görüntüleme cihazı kullanmadan yapılan kortizon ve anestezik ilaç enjeksiyonlarının başarı şansı düşük olup, etki süresi de oldukça kısadır. Çünkü körleme yapılan enjeksiyonlarda kemiği aşmak mümkün değildir.

3- Lazer ve diğer fizik tedavi yöntemleri

Sınırlı etkileri mevcuttur.

4- Manuel terapi

Kuyruk sokumu ağrısının tedavisinde elle yapılan manuel terapinin etkisi net değildir. Bu konu halen tartışmalı olmakla birlikte şikayetleri yeni başlayan hastalarda etkili olduğu, gecikmiş durumlarda ise etkisiz olduğu görüşü hakimdir.

5- Koruma önlemleri

Oturma simidi kullanma, yumuşak yere oturma, sıcak suya oturma tedavisi gibi yöntemler uygulanabilmektedir.

6-Cerrahi

Bahsettiğimiz yöntemlerin başarısız olması durumunda ameliyatla tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Kuyruk sokumu kemiğinin çıkarılması tedavide fayda sağlayabilmektedir.

Kliniğimizde; bir seansta ultrasonografi ve C kollu skopi cihazları eşliğinde, kuyruk sokumu sinir blokajı yöntemi ile % 90 ve üzerinde başarı sağlanmaktadır.