Hakkımda

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMANI

Dr. Ahmet SÜMEN

Doktor Ahmet Sümen, 1976 Denizli doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Denizli’de tamamlamıştır. Uludağ üniveristesi Tıp Fakültesinden 2000 yılında mezun olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Pamukkale Üniversitesinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ihtisasını gerçekleştirdi. Gerek uzmanlık eğitimi sırasında, gerekse uzmanlığı süresince ağrı tedavisi, romatoloji ve sinir sistemi hastalıkları üzerine yoğunlaştı. Özellikle romatizma ve sinir sistemi hastalıklarının teşhisinde kullanılan ultrason ve EMG konularında önemli çalışmalarda bulunmuştur. Dr. Ahmet Sümen , 2013 yılında tanımladığı nokta atışı enjeksiyon yöntemi ile bu alanda bir çığır açmış,  meslektaşları için önemli bir bilgi kaynağı olmuştur. Temel ilgi alanı, dirençli ağrıların teşhis ve tedavisidir. Ultrason ve skopi rehberliğinde yapılan bel fıtığında epidural tedavi (nokta atışı) yanında, gelişmiş, girişimsel ağrı tedavileri konusunda önemli bir tecrübeye sahiptir.  Çalışmalarına halen İstanbul Bakırköy’ de bulunan özel muayenehanesinde devam etmektedir.

Uzmanlık İlgi Alanları

 • Girişimsel Ağrı Tedavileri
 • Tanısal ve girişimsel kas eklem ultrasonu
 • Elektromiyografi ( EMG )
 • Romatizmal Ağrılar

Eğitimler

 • 1990-1993 Lise, Denizli Lisesi
 • 1994-2000 Tıp Fakültesi, Uludağ Üniversitesi
 • 2001-2005 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon İhtisası, Pamukkale Üniversitesi
 • 2005-2006 Öğretim Görevlisi Uzman Doktor, Pamukkale Üniversitesi

Katıldığı Kurs ve Seminerler

 • 21. Ulusal FTR Kongresi, TFTR Derneği, 2007 / ANTALYA
 • 23. Ulusal FTR KongresiTFTR Derneği, .2011 / ANTALYA
 • Osteoporoz ve Kemik Kalitesi Sempozyumu, 2003 / MUĞLA
 • 3. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, 2004 / DENİZLİ
 • 19. Ulusal FTR Kongresi, 2003 / ANTALYA
 • Alternatif Tıp Kongresi, 2004 / İSTANBUL
 • 4. Ulusal Ortez Protez Kongresi, 2003 / ANKARA
 • Uluslararası Türk Alman Romatoloji ve Rehabilitasyon Günleri, 2002 / ANTALYA
 • Nörolojik Restorasyon, Havana, 2009 / KÜBA
 • Manuel Terapi Kursu, İstanbul, 2004 / İSTANBUL
 • Hareket Sistemi Hastalıklarında Manuel Terapi, 2003 / ANTALYA
 • Calsiffied Tissues, University of Wien, 2009 / VİYANA / AVUSTURYA
 • Nörolojik ve Ortopedik Rehabilitasyon, TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi/Ankara, 2004 / ANKARA
 • Nöral Terapi Kursu, Antalya, 2011 / ANTALYA
 • Ozon Kursu, Antalya, 2011 / ANTALYA
 • Eklem İçi Enjeksiyon Kursu, İzmir, 2002 / İZMİR
 • Elektriksel Sinir Stimulasyonu, Lazer akupunktur, Tez Çalışması, 2005 / DENİZLİ
 • EMG eğitimi, Pamukkale Üni. 2001-2005 / DENİZLİ
 • Muskuloskeletal USG eğitimi, Antalya 2010-2011 ( 6 ay ) / ANTALYA
 • Kineziotape kursu, 2012 / İSTANBUL
 • Türk Romatoloji Kongresi, 2012 / ANTALYA
 • Teropatik Enjeksiyonlar Kursu, Antalya 2012
 • Akupunktur Eğitimi( 6 ay ), Yeditepe Üni. 2012 / İSTANBUL
 • Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu katılım sertifikası 2013 / ANTALYA
 • Ağrı Sempozyumu katılım sertifikası 2013 / ANTALYA
 • 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 2013, Antalya
 • Lomber Omurganın İnvazif Girişimlerle Tedavisi Kursu,2013 / ANTALYA
 • Meme Kanseri Rehabilitasyonu ve Üst Ekstremite Lenfödem Kursu, 2013
 • 15. İsmet Çetinyalçın Günleri, Alt ekstremite tuzak nöropatileri, 2013 / İSTANBUL
 • İntraoperativ nöromonitorizasyon çalıştayı ,Kasım 2013 Liv Hospital / İSTANBUL
 • Medexpo Medikal Fuar , 2014 Tüyap / İSTANBUL
 • 13. Ulusal Ağrı Kongresi, 2014 / İSTANBUL
 • 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kongresi 22-26 Nisan 2015, Antalya

Bilimsel Yayınlarım

 • Dirsekte Sinovyal Osteokondromatozis : Olgu Sunumu
 • Synovial Osteochondromatosis Of Elbow: Case Report
 • Kliniğimizde Yapılan Kas İskelet Sistemi Ultrasonografi Uygulamaları
 • Musculoskeletal Ultrasonographic Protocols of our Clinic
 • Simetrik Poliartiküler Tutulumlu Ankilozan Spondilit: Olgu Sunumu
 • Ankylosing Spondylitis With Symmetrical Poly-Articular Involvement: Case Report
 • Lokal Kortikosteroid Enjeksiyonlarının Komplikasyonları : 2 Olgu Sunumu
 • Complications Of Local Corticosteroid Administrations: 2 Case Presentations
 • Kliniğimizde Yapılan Kas İskelet Sistemi Ultrasonografi Uygulamaları
 • Miyofasyal Ağrı Sendromunda Düşük Güçlü Lazer ve İMS tedavilerinin karşılaştırılması.
 • Efficacy of low level laser therapy intramuscular electrical stimulation myofascial pain syndrome ( J. Back Musculoskeletal Rehabilitation , 2014 )
 • Kronik Sırt Ağrısı ile kendini gösteren bir pancoast tümörü olgusu
 • A Case of pancoast tumor, manifested by chronic back pain
 • Antekubital Bölgeden Kan Alımı Sonrası Gelişen Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu
 • Complex Regıonal Paın Syndrome Related To Venıpuncture From Antecubıtal Regıon Of The Arm
 • Lomber Radikülopatiyi Taklit Eden, Psoas Absesi İle Kendini Gösteren Bir Hodgin Lenfoma Olgusu
 • Mımıckıng Lumbar Radıculopathy, Psoas Abscess Wıth Hımself In A Case Of Hodgkın’S Lymphoma
 • Komplike Bir El Yaralanması Olgusu: Klinik, Elektrofizyolojik Ve Ultrasonografik Değerlendirilmesi
 • A Case Of Complıcated Hand Injury: Clınıcal, Electrophysıologıcal And Ultrasonographıc Evaluatıon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir